Is uw product defect? Op al onze producten is de garantietermijn van de fabrikant van toepassing. 

Fabrieksgarantie.
Gedurende deze periode heeft de klant recht op reparatie / vervanging van de aankoop mits er sprake is van een technisch defect of productiefout. Helaas geldt dat voor ieder merk andere procedures voor afwikkeling van garanties en reparaties van kracht zijn. Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
Wat is de garantietermijn van mijn product?
Alle garantie termijnen staan beschreven in de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
Hoe kunt u, uw garantieverzoek indienen?
Al onze garantie bepalingen werken volgens de carry-in garantie. (carry-in garantie betekend; jij neemt je product onder je arm en brengt ‘m terug naar ons verkooppunt als ie stuk is. Uiteraard mag u het product ook opsturen, echter zijn de verzendkosten voor uw rekening). Wij nemen de verantwoording dat het vervangende / gerepareerde product kosteloos bij u geretourneerd worden.
Uitgesloten van garantie!
Er zal geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen.
·   als er slijtage heeft plaatsgevonden die als normaal beschouwd kan worden. (verbruiksgoederen)
·   als er aan het product veranderingen zijn aangebracht of reparaties hebben plaatsgevonden die niet door de fabrikant of leverancier zijn uitgevoerd
·   als de originele factuur niet overlegt kan worden, gewijzigd is of onleesbaar gemaakt.
·   als het product niet volgens beschrijving gebruikt is
·   als het product beschadigt is door grof gebruik, onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
·   als het product in aanraking is gekomen met (spat)water.
Verbruiksgoederen.
In het Europees recht (en Nederlandse recht) staat een garantietermijn beschreven voor alle gebruik goeden. Verbruiksgoederen zoals bijvoorbeeld lampen, trilplaatjes (vernevelaars), zekeringen, batterijen / accu’s, enz vallen daarmee niet onder de garantie. Deze artikelen zijn slijtage onderhevig. Indien het product aantoonbaar kapot is binnen enkele dagen na aankoop, kunt u aanspraak maken op een coulance regeling, hiervoor dient u ons te overtuigen dat het product binnen enkele dagen (max. 14 dagen) naar verzending defect is.